BETA

Algemene Voorwaarden

Welkom bij GYLD B.V., gevestigd Amsterdam (1017 XD) aan de Weteringschans 165C en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61564532 “GYLD”. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die GYLD aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen GYLD en jou. Door gebruik te maken van het platform van GYLD aanvaard je de Algemene Voorwaarden.

Dienst
GYLD biedt op haar website en via haar app een platform aan waar gebruikers (de “Gebruikers”) gebruik kunnen maken van diensten van stylisten en kappers (de “Stylisten”) die aan huis kunnen komen of op een locatie nader te bepalen door GYLD (de “Dienst”).

Profiel
Stylisten die ervaring hebben in de haarstyling- en beauty industrie kunnen een profiel aanmaken bij GYLD. Als een gebruiker van de Dienst gebruik wenst te maken kan de Gebruiker een Stylist kiezen aan de hand van een profiel.

Prijs en Betaling
De Gebruiker kan online betalen via de aangeboden betaalmethodes. De prijzen zijn inclusief BTW. Voor een aantal betaalmethodes worden extra kosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
GYLD is niet aansprakelijk voor enige schade die een Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van GYLD. GYLD is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van een Gebruiker of een Stylist.

Misbruik
De activiteiten die Gebruikers verrichten in verband met GYLD mogen niet:

  • Op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  • Inbreuk maken op rechten van GYLD of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; en
  • Op enige wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens GYLD of een derde.

Daarnaast verklaren Gebruikers:

  • Niet tot niet-openbare delen van onze website of dienst toe te treden;
  • Geen virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook te verspreiden;
  • Niet de kwetsbaarheid van onze website of service gerelateerde systemen of beveiligd netwerk te onderzoeken, scannen of te testen;
  • Geen inhoud te plaatsen die haatdragend, bedreigend of pornografisch is of die aanzet tot geweld;
  • De Dienst niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten te gebruiken; en
  • Zich te onthouden van handelingen waardoor de correcte werking of weergave van de Dienst verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden.

Portret
Als je toestemming geeft aan GYLD om een foto of video te maken, verleen je toestemming aan GYLD om de foto of video op het platform te plaatsen en voor eigen marketingdoeleinden te gebruiken. GYLD zal foto’s of video’s van Gebruikers niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken.

Privacy
Wij vinden privacy erg belangrijk en behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie onze website (gyld.nl/nl/privacy-policy) voor ons privacy beleid.

Klachtenregeling
Als je een klacht hebt dan horen wij dat graag. Stuur je klacht naar hello@gyld.nl.

Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.